Arkisto asiasanalle eduskunta

Jätevesijelppari auttaa valinnassa

Haja-asutusalueiden jätevesiremontit on tehtävä 15.3.2016 mennessä. Netissä voi nyt vertailla erilaisia jätevesijärjestelmiä ei-kaupallisen ja puolueettoman Jätevesijelpparin avulla. Linkin jelppariin löydät kirjoituksen lopusta.

Energiatodistus tulee – oletko valmis?

eduskuntatalo

Innostuin etsimään lisää infoa tästä mielenkiintoisesta energiatodistus -aiheesta koska näyttää, että asia kiinnostaa ja paikoin jopa haiskahtaa. Kansanedustaja Antti Kaikkonen kirjoitti IL:n blogiin tällä samalla otsikolla joulukuussa 2012. Kaikkossen tekstissä oli muutama oleellinen info aiheesta – niinpä lainaan siitä suoraan…

Mielenvikainen energiatodistus

eduskuntatalo

Ensi kesästä alkaen asunnon energiatodistus on laadittava myös vanhaa omakotitaloa myytäessä tai vuokrattaessa. Laki rakennuksen energiatodistuksesta on annettu 18.1.2013 ja laki tulee voimaan 1.6.2013. Moni omakotiasuja vertaa energiatodistusta ja sen pohjana olevia energiamuotojen kertoimia älyttömyydessään haja-asutusalueiden jätevesiasetukseen. Uudistus herättää raivoa…

Sähkölle tulossa kaikkien aikojen korotus!

Hallitukselta odotetaan ensi kuussa lakiesitystä, jossa sähkökatkoista maksettavat korvaukset kiristyvät. Se merkitsee kaapeloinnin lisääntymistä, mikä iskee maa- ja metsäseuduilla toimiviin sähköyhtiöihin. Maaseutuyhtiöt perivät investoinnit asiakkailta siirtohinnoissa, joiden arvioidaan nousevan pahimmillaan 70–80 prosenttia. Investoinnit nostavat arvonlisäverollista siirtohintaa keskimäärin 1,2 senttiä kilowattitunnilta…

Suomi tuulivoiman kehitysmaa!

eduskuntatalo

Tänään julkaistussa Tarastin vetämän työryhmän selvityksessä todetaan, että Suomi on tuulivoimarakentamisen kehitysmaa. Suomi on tuulivoimarakentamisen kehitysmaa. Tilanteen muuttamiseksi tuulivoiman edistäminen tulee siirtää poliittiselle tasolle, koska asiantuntijatasolla kukin viranomainen keskittyy vain omaan alaansa eikä tuulivoimalle saasteettomana energiana anneta sille kuuluvaa painoarvoa,…

Uusi jätevesiasetus pähkinänkuoressa

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä kokeva asetus uusittiin alkuvuodesta. Uusi asetus astui voimaan 15. maaliskuuta 2011. Uudessa asetuksessa normaalitasoksi on asetettu vuoden 2004 asetuksen lievennetty vaatimustaso. Rantojen läheisyydessä ja herkästi pilaantuvilla alueilla kuntia ohjastetaan noudattamaan aikaisempaa vaatimustasoa. Eli nyt entinen normaalitaso koskee…

Rakentamisen uudet energiamääritykset

Ympäristöministeriö on 30. maaliskuuta antanut uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. Alan toimijoilla on vuosi ja kolme kuukautta aikaa valmistautua uusiin määräyksiin, jotka astuvat voimaan jo 1.7.2012. Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa,…

Elämä on – kallista!

Vuodet vierivät ja ihmiset vanhenevat. Yhtä vakaasti varmasti ylös- ja eteenpäin menee pientaloasukin elinkustannukset. Viime aikoina olemme saaneet todistaa ja nähdä monissa poliittisissa keskusteluissa kuinka valtiovalta vähättelee Suomen pientaloasukkaita. Jo toteutetut ja nyt suunnitteilla oleva verotuksen muutokset ovat korottaneet ja…

Eduskunta hyväksyi jätevesimääräysten lievennykset

Eduskunta on hyväksynyt lopullisesti haja-asutusalueiden jätevesimääräysten lievennykset tänään. Perussuomalaisten ehdotus turhien jätevesiremonttien korvaamisesta kaatui 137–27. Jätevesiremontin voi välttää, jos talossa vakituisesti asuva omistaja tai omistajat ovat täyttäneet 68 vuotta lain tullessa voimaan. Iän perusteella vapauttaminen ei koske vapaa-ajan asuntoja. Lain…