Uusi laki toi lievennyksiä haja-asutusalueiden jätevesisääntelyyn

Eduskunnan joulukuussa 2016 hyväksymät muutokset ympäristönsuojelulakiin toivat merkittäviä lievennyksiä haja-asutusalueiden jätevesisääntelyyn. Lain määräaika koskee nyt kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Jätevesijärjestelmän päivitys on lähivuosina edessä näillä alueilla arviolta noin 100 000 kiinteistöllä.

Uusi laki ja vielä lausuntokierroksella oleva jätevesiasetus kohtuullistavat oleellisesti jäteveden sääntelyä haja-asutusalueilla. Tarkan, yksityiskohtaisen sääntelyn sijasta jatkossa korostetaan talousjätevesijärjestelmien hyvää suunnittelua. Myös säännösten määrä on vähentynyt.

Jätevesien käsittelyjärjestelmien mitoitukseen ei enää anneta yksityiskohtaisia määräyksiä. Tärkeää on, että kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva järjestelmä.

Kenties merkittävin muutos on kuitenkin ns. 100 metrin sääntö, jonka mukaan jätevesiremontti on sidottu määräaikaan kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai ovat pohjavesialueella. Perustason puhdistusvaatimukset on täytettävä näillä kiinteistöillä 31.10.2019 mennessä.

Muualla sijaitsevissa kiinteistöissä jätevesijärjestelmä on kunnostettava vain tiettyjen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Tällaisia ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa iso korjaus- tai muutostyö. Mitään määräpäiviä jätevesijärjestelmän kunnostukselle ei ole asetettu.

Lue lisää rakentaja.fi -sivustolta.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)