Clewer 800 S

Tavallista viisaampi pienpuhdistamo -otsikolla aloittaa TM Rakennusmaailma (numero 1/12, 25.1.2012) kirjoituksen Clewer puhdistamosta. Eikä yhtään vaatimattomammin jatka:

Clewer 800 S on erittäin tehokas jätevesien puhdistaja. Paitsi että se on rakenteeltaan mahdollisimman varmatoiminen, se soittaa ja ilmoittaa, jos veden puhdistamisessa on ongelmia. Muuten se tarvitsee huoltoa vain noin kahden vuoden välein.

Sain itse mahdollisuuden tutustua tähän uutuuteen noin viikko sitten. Sain hyvinkin tarkan luennon laitteen toiminnasta vaikka ilmoitin heti alkuun etten oli itse lähitulevaisuudessa hankkimassa laitetta ja kerroin myös omistavani kilpailevan WehoPutsin. Toki sanoin mielelläni kuuntelevani koska aihe kiinnostaa minua.

Sekä henkilökohtaisen esittelyn pitänyt edustaja  että TM rakennusmaailman kirjoitus korostavat Clewerin erinomaisuutta nerokkaiden pitkälle suunniteltujen ja valmistajan patentoimien ratkaisujen takia. En väitä vastaan, mutta onkohan totuus nyt kuitenkaan yhtä ruusuinen mitä kehut antavat ymmärtää. Toivottavasti.

Yksi merkittävimmistä innovaatioista on pyöreässä reaktorissa olevat muoviset kantoaineet, jotka toimivat biofilmin kasvupohjana. Pinta-alaa näillä sanottiin olevan jopa 900 neliömetriä yhtä vesikuutiota kohden. Se on paljon – ja paljon enemmän kuin muilla puhdistamoilla.

Toinen merkittävä ero kilpailijoihin on Clewerin käyttämä oma mikrobikanta, joka on niin ainutlaatuinen, että sillekin on myönnetty patentti. Clewerin omat mikrobit tuotetaan omalla tuotantolinjalla. Mikrobikanta koostuu yli sadastakahdestakymmenestä erilaisiin jätteisiin erikoistuneista bakteereista. Mikrobeja opetetaan tuotantolinjalla sietämään kotitalouksissa käytettäviä pesuaineita ja liuottimia.

clewer

Clewer vs WehoPuts

On väärin vertailla kahta erilaista ja eri tekniikoilla toimivaa laitetta. Mutta toisaalta – omakotiasuja joutuu jatkuvasti tekemään vertailuja kahden tai useamman ratkaisun välillä. Toisilla painaa vaakakupissa toiset asiat enemmän kuin toisilla ja päinvastoin. Itse lähestyn aihetta aina avoimin mielin, mutta teen toki vertailuja omiin kokemuksiin ja omiin ratkaisuihini. Meidän ratkaisu ja valinta oli aikanaan WehoPuts – enkä muista, että silloin (vuonna 2006) olisi Cleweriä ollut edes tarjolla. Itse asiassa, haja-asutusalueen jätevedenpuhdistuksesta oli erittäin vähän luotettavaa tietoa silloin kuin meillä oli pakkoratkaisun aika. Edelleen paikoin tietoa on vähän ja jos tietoa onnistuu löytämään niin voiko siihen luottaa.

No, kerrankin kun minulla oli tilaisuus niin koetin haastaa esittelijää ja vertailin Cleweriä tietysti koko ajan itselleni tuttuun Wehoputsiin – muusta kun minulla kuin ei ole lähempää omakohtaista vuosien kokemusta.

Puhdistamon tilavaatimus

Äkkiä katsoen yksi merkittävimmistä eroista näiden laitteiden välillä on se, että Clewerin ratkaisussa perus omakotitalon puhdistusjärjestelmä koostuu kolmesta eri “yksiköstä” ja vaatii enemmän tilaa tontilta kuin hyvinkin pieneen tilaan soveltuva WehoPuts. Pisteet siis WehoPutsille.

Asennus

Tiedustelin myös Clewerin asennuksesta. Clewer asennus onnistuu yhden päivän aikana. Asennusta ei voi suorittaa itse – tai voi, mutta tällöin oltava vähintää asennuksen valvonta valmistajalla. Wehoputsilla ei vastaavaa vaatimusta tietääkseni ole. Pisteet WehoPutsille.

Käyttö ja huolto

Molemmat laitteet sallivat käyttökatkoksia, joten molemmat sopivat myös vapaa-ajan asunnon puhdistamoksi. WehoPuts vaatii toki toimiakseen käyttökatkosten yli lisälaitteena myytävän bakteeriston elossa pitävän annostelijan.

WehoPuts vaatii (tai siis suositellaan) säännöllistä kahden vuoden välein tehtävää huoltoa. Myös Clewer suositellaan huollettavaksi säännöllisesti kahden vuoden välein.

Clewerin edustajan vakuuttelut laitteen luotettavuudesta ja huoltovapaudesta kuulostivat aika hurjilta. Vettä siirrettäviä pummujakaan ei kuulemma tarvitse huoltaa tai osia vaihtaa. Suunniteltu kestämään ja kestävät. Wehoputsissa suositellaan vaihtamaan uppopumpuista säännöllisesti kahden vuoden välein osia. Mikä näistä tekee niin erilaisia, että toista pitää huoltaa ja toista ei.

Clewerin mainostamiin etuihin kuuluu mm:

Clewerissä ei ole vaihdettavia tai huoltoa vaativia suodattimia. Tarvittavat huoltotoimet ovat helppoja: Määrävälein tapahtuva kemikaalilisäys (bakteerien ravinnetta) ja lietteen tyhjennys pumppuautolla ovat ainoat säännölliset huoltotoimenpiteet.

Myös WehoPuts vaatii kemikaalia aika-ajoin. Wehoputsia ei tyhjennetä lietteestä pumppuautolla mikä laskee ylläpitokustannuksia. WehoPutsissa liete poistetaan – suositeltu tyhjennysväli neljä kuukautta – lietesäkillä. Tyhjennyksen voi tehdä omistaja itse ja lietesäkin voi laittaa roskikseen tai edelleen pellolle, kompostiin jne. Clewerissä saostussäiliön tyhjennys tehdään loka-autolla, joka on tehtävä noin 150 kuutiometrin (toisessa yhteydessä puhutaan 300 kuutiometristä) jäteveden käsittelyn jälkeen. Keskimäärin viiden hengen taloudessa tyhjennys tehtävä siis puolen vuoden tai vuoden välein. WehoPuts ja Clewer tyhjentävät molemmat puhdistetun veden ojaan.

Clewerissä peruspaketissa mukana tulee GSM-laitteisto, joka ilmoittaa laitteen toiminnasta ja mahdolliset vikatilanteet. WehoPutsiin tämä sama ominaisuus saatavana lisävarusteena. Ilman GSM:llä varustettua hälytysjärjestelmää WehoPuts ilmoittaa ongelmista “majakkamaisesti” laitteessa olevalla vilkkuvalla valolla.

Molemmat ovat haluttaessa vaivattomia ja molemmissa haluttaessa oman työn osuus minimaalinen (huoltosopimukset). WehoPuts sopii kohteisiin joissa on halua vaikuttaa vuosittaisiin käyttökustannuksiin tekemällä itse asian eteen jotakin.

Pisteet käytettävyydestä ja huollosta Clewerille.

Vuosikustannukset

Clewerin vuosikustannuksista ei kokemuksia, mutta hieman syvemmin tutustuneena aiheeseen voisin sanoa kustannusten koostuvan pääasiassa seuraavista: Loka-autolla suoritettava tyhjennys, kemikaalin lisäys ja mahdolliset huoltotoimet. WehoPutsilla vuosikustannukset koostuvat seuraavista: Lietepussien vaihto, kemikaalin lisäys ja mahdolliset huoltotoimet.

Hinnastojen mukaan vuosittaiset kemikaalikustannuset ovat Clewerissä suuremmat. Lietetyhjennyksestä syntyvät kustannukset ovat myös Clewerissä vuositasolla isommat (jos arvioidaan loka-autotyhjennyksen hinnaksi 80-100 eur ja tarve vuositasolla 0-2 krt).  WehoPuts tyhjennyksestä muodostuvat kustannukset riippuvat käytettävistä lietepusseista.

Kaikesta päätellen Clewerin huoltokustannukset ovat vuositasolla WehoPutsia pienemmät (arvioni perustuu nyt täysin Cleweristä annettuihin lupauksiin). Molempiin laitteisiin saa tehtyä huoltosopimukset. WehoPuts huoltosopimushinta vuodessa liikkuu 150-200 euron välillä. Clewerin huoltosopimus maksaa 14 eur/kk. Vuositasolla siis 168 eur. WehoPuts huollon voi tehdä myös itse, jolloin kustannuksia syntyy vain uusista osista. Clewerin tee-se-itse -huolloista ei tietoa.

Käyttökustannuksia pitää arvioida vähintään kahden vuoden sykleissä, koska vuosi on liian lyhyt aika arvioida käyttökustannuksia – meilläkin kun on ollut toisinaan vuosia niin, ettei WehoPutsille ole syntynyt käyttökustannuksia ollenkaan. Kahden vuoden käyttökustannuksia (ilman huoltosopimuksia) arvioimalla sanoisin kuitenkin, että WehoPuts on Cleweriä edullisempi käyttää – olettaen, että kummankaan laitteistossa ole suurempaa vikaa tai tarvetta huoltokäynnille.

Pisteet ylläpitokustannuksista siis WehoPutsille.

Puhdistustulokset

Clewerin oma mikrobiologia takaa nopean puhdistuksen käynnistymisen ja laadukkaan ja tasaisen tuloksen. WehoPutsissa puhdistus tapahtuu omalla puhdistamossa kehittyneellä mikrobiologialla, jolloin tehokas puhdistus ei onnistu heti alkuun vaan vaatii aikaa. Clewer suoriutuu myös WehoPutsia paremmin käyttökatkoista mikä on oleellista etenkin vapaa-ajan asunnoissa. WehoPuts vaatii lisävarusteita selvitäkseen käyttökatkoista mikä nostaa hankinta- ja käyttökustannuksia.

TM Rakennusmaailman testien mukaan kumpikin kuitenkin suoriutuu puhdistustehtävästä jos ei kiitettävästi niin hyvin. Clewerin julkaisemissa testituloksissa Clewer suoruitui puhdistusoperaatiosta WehoPutsia paremmin.

Puhdistuspisteet Clewerille.

Hinta

WehoPuts 5 hinta vuoden 2012 hinnastossa on 7 995 (sis alv 23%) euroa. Clewer 800 S hinta asennettuna noin 12 000 euroa (sis alv 23%). Pelkät hankintakustannukset huomioiden siis pisteet WehoPutsille.

Yhteenveto

Loppuyhteenvetona todettakoon, että Clewerin rakenne ja toimintaperiaate vaikuttaa erinomaisen harkitulta. Moni muille puhdistamoille tyypillisistä ongelmista on ratkaistu. Clewerissä löytyi ratkaisu moneen ongelmaan, johon itse olen törmännyt ja joita edustajalta kysyin.

Kaikesta päätellen ja ylikehuista huolimatta Clewer on toimiva ratkaisu. Cleweristä jäi päällimmäisenä mielikuva viimeistellystä tuotteesta, jota on kehitetty ajan kanssa ja jossa on panostettu loppukäyttäjän vaivattomuuteen.

Leikkimielisessä vertailussani WehoPuts voitti Clewerin pistein 4-2. Tästä huolimatta – jos nyt olisin valinnan edessä – en ole ollenkaan varma valitsisinko WehoPutsin meidän jätevesiä puhdistamaan.

Olisi kiva kuulla ihmisten kokemuksia Cleweristä.

kuva www.clewer.com

lue lisää WehoPutsista

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 3 krt)