Huoneilman radonmittauksen tulokset tuli

Jos radonmittaustulos ylittää 400 Bq/m3: Säteilyturvakeskus suosittelee asunnon omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi niissä huonetiloissa, joissa mittaustulos on ylittänyt 400 Bq/m3. Näissä tiloissa radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ylittää sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (944/92) annetun enimmäisarvon huoneilman radonpitoisuudelle tai on sitä lähellä.

Jos mittaustulos ylittää 200 Bq/m3: Jos mitattu huoneilman radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee asunnon omistajaa käyttämään tarkoituksenmukaisia, helposti toteutettavia korjaustoimenpiteitä radonpitoisuuden alentamiseksi (esim. ilmanvaihdon tehostaminen). Tämä radonpitoisuus vastaa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä rakennettaville asunnoille annettua tavoitteellista enimmäisarvoa.

Jos mittaustulos alittaa 200 Bq/m3. Jos mitattu huoneilman radonpitoisuus on alle 200 Bq/m3, Säteilyturvakeskus katsoo kyseisen huonetilan radonturvallisuuden olevan riittävä.

Mistä lisätietoja? Kunnan terveys- ja rakennusviranomaiset antavat neuvoja radonin torjuntaan liittyvissä asioissa. Heiltä saa myös tietoja radonkorjausavustuksista ja niiden hakemisesta. Lisätietoa Radonista ja Suomen radonkartta löytyy STUK sivuilta.

Meidän radonmittaus: Meillä suoritettiin radonmittaus kahdella mittauspurkilla ja mittaus alkoi 2.12.2010 ja päätyi 14.2.2011. Mittaustuloksemme oli huojentavaa luettavaa. Toisessa purkissa radonpitoisuus 90 Bq/m3 ja toisessa 70 Bq/m3, joten tulokset reilusti alle raja-arvojen. Jatkossa nukumme yömme siis rauhassa – tai siis ainakin ilman radonia.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)