radon-mittaus

Huoneilman radonmittauksen tulokset tuli

Jos radonmittaustulos ylittää 400 Bq/m3: Säteilyturvakeskus suosittelee asunnon omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi niissä huonetiloissa, joissa mittaustulos on ylittänyt 400 Bq/m3. Näissä tiloissa radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ylittää sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (944/92) annetun enimmäisarvon huoneilman radonpitoisuudelle tai on sitä lähellä.

Radonmittaus päättyi tänään

Radonmittaus päättyi tänään. Se alkoi 2.12.2010. Palautuspaketissa STUKesille lähtee kaksi mittauspurkkia ja palautuskaavake. Sitten vain odotellaan malttamattomana mittaustuloksia. Infoan niistä heti kun jotain saamme.

Radonmittaus alkoi tänään

Posti toi tänään aiemmin tilaamani radonmittauspaketin. Paketissa oli laskun lisäksi selkeät oheet mittauksesta ja kaksi mittauspurkkia. Meillä toinen purkki sijoitettiin makuuhuoneeseen ja toinen eteiseen. Radonmittaus tehdään talvella 1. marraskuuta ja 30. huhtikuuta välisenä ajankohtana ja mittaus kestää vähintään kaksi kuukautta.…

koti puhtaaksi radonista

Vaimo kyseli tovi sitten radonista – siitä mainittiin juuri TV:ssa. Olin itse asiassa aiheeseen jo tutustunut ja entrynkin olin jo valmiiksi likipitäen kirjoittanut – muutetaan nyt tämän kirjoituksen Post Statusta Draftista Publishiin. Joten klikkaapa lue lisää ja lue lisää…