Pienpuhdistamoiden huolto-opas julkaistu

Huolto-opas avustaa pienpuhdistamoiden omistajia puhdistamon omatoimisessa huollossa ja ylläpidossa. Näin varmistetaan puhdistamon mahdollisimman pitkä ja toimiva käyttöikä. Oppaassa kerrotaan asiat, jotka jokaisen pienpuhdistamon omistajan tulisi vähintään tietää laitteestaan, sen toiminnasta, huollosta sekä yleisimmistä vikatilanteista. Oikeanlaisella ylläpidolla ja huollolla voit omalta osaltasi varmistaa puhdistamosi hyvän puhdistustuloksen ja siten lähiympäristösi hyvinvoinnin.

Kiinteistön omistajan tulisi ensisijaisesti tutustua oman laitteensa käyttö- ja huolto-oppaaseen, josta löytyvät ohjeet kyseisen laitteen toiminnasta. Pienpuhdistamoiden välillä on eroja. Tämän oppaan avulla voit tarkistaa, että olet saanut kaiken tarvitsemasi tiedon puhdistamon käytöstä ja itse tehtävistä huoltotoimista. Opas on tehty Turun ammattikorkeakoulun opiskelijan Laura Poskiparran opinnäytetyön pohjalta.

Pienpuhdistamoiden huolto-opas (pdf), Valonia 2011.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)