Hevosen lopettaminen

Suomessa on yli 70 000 hevosta. Hevosia lopetetaan noin 4000–5000 vuosittain, 1000 päätyy teuraaksi. Suomessa on 14 hevosia vastaanottavaa teurastamoa.

Muistilista avuksi hevosen lopettamiseen:

  1. Hevosen lopettamisen voi suorittaa eläinlääkäri tai lopetus voidaan tehdä teurastamossa.
  2. Lopettamista ja ruhon loppusijoittamista koskevia sääntöjä on noudatettava.
  3. Ilmoita hevosen poistosta Suomen Hippokseen mahdollisimman pian hevosen kuoleman jälkeen.
  4. Jos hevonen teurastetaan, teurastamo toimittaa hevosen passin Hippokseen, erillistä poistoilmoitusta ei tarvitse tehdä.
  5. Mikäli hevoselle on annettu sellaisia lääkeaineita, joiden turvallisuutta jääminä ei ole arvioitu ja näiden lääkkeiden varoaika (yleensä 6 kk) ei ole vielä umpeutunut, hevosen saa teurastaa elintarvikkeena vasta, kun viimeisestä ko. lääkkeen annosta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.
  6. Muiden normaaleiden lääkitysten varoajoista eläinlääkäri antaa ohjeet tapauskohtaisesti. Jos hevoselle on tehty uusi passi, astuu sen myöntämispäivästä voimaan kuuden kuukauden teuraskaranteeri.

Hevosia vastaanottavia teurastamoja.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)