Arkisto asiasanalle hippos

Kaikkien hevostallien on täytettävä tilavaatimukset 1.1.2014 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään eläinsuojeluvaatimuksista, joita on noudatettava hevosten pidossa. Muistutuksena: Kaikkien eläinsuojien, myös vanhojen tallirakennusten, on täytettävä tilavaatimukset siirtymäkauden jälkeen viimeistään 1.1.2014. Olen kirjoittanut aiheesta jo aiemmin toukokuussa 2012 otsikolla Hevostallin uudet tilavaatimukset.

Hevostalleja koskevaa lainsäädäntöä kootusti

Hevosten ja tallin pitoa määräävät monet eri lait, asetukset, määräykset ja säädökset/säännöt. Kasvun myötä myös hevosalan haasteet kasvavat. Tallinpitäjältä vaaditaan monenlaista osaamista ja eri lainsäädännön noudattamista; eläinsuojelulaista ympäristöasioihin ja kaikkea siltä väliltä.

Hevosen lopettaminen

Suomessa on yli 70 000 hevosta. Hevosia lopetetaan noin 4000–5000 vuosittain, 1000 päätyy teuraaksi. Suomessa on 14 hevosia vastaanottavaa teurastamoa. Muistilista avuksi hevosen lopettamiseen: