Hevostalleja koskevaa lainsäädäntöä kootusti

Hevosten ja tallin pitoa määräävät monet eri lait, asetukset, määräykset ja säädökset/säännöt. Kasvun myötä myös hevosalan haasteet kasvavat. Tallinpitäjältä vaaditaan monenlaista osaamista ja eri lainsäädännön noudattamista; eläinsuojelulaista ympäristöasioihin ja kaikkea siltä väliltä.

HEVOSEN HYVINVOINTI

Eläinsuojelulaki määrää hevosen hoidon minimivaatimukset. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojelulaki pyrkii turvaamaan eläinten hyvinvointia ja säätää rangaistavaksi eläintenrääkkäämisen. Lainsäädäntö on muuttunut yhä enemmän edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

HEVOSEN LÄÄKITSEMINEN

Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös reseptivapaista valmisteista. Laki eläinten lääkitsemisestä on säädetty, jotta eläinperäiset elintarvikkeet olisivat mahdollisimman puhtaita ja turvallisia.

HEVOSEN LOPETTAMINEN

Vastuuntuntoinen hevosenomistaja haluaa varmistaa hevoselleen arvokkaan lopun. Hevosen lopettamiseen on olemassa kaksi vaihtoehtoa: teurastus tai eutanasia, josta yleensä huolehtii eläinlääkäri.

TALLIYMPÄRISTÖ

Hevosten pito ja niihin liittyvä harraste- ja kilpailutoiminta on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan eli tässä tapauksessa tallinpitäjän tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristöasioiden yhteydessä kiinnitetään myös paljon huomiota eläinten hyvinvointiin.

Hevostalli tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille. Myös tätä pienempi talli on luvanvarainen mikäli siitä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille.

TALLINPITO JA YRITTÄMINEN

Tallinpidossa yksi tärkeimmistä asioista on eläinten ja työntekijöiden sekä asiakkaiden turvallisuus. Tallinpidossa on tärkeää pystyä minimoimaan tapaturmien riskit. Rehuhygienia-asetuksen mukaan koko rehuketjun, alkutuotanto mukaan lukien, on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi. Rekisteröityminen on toiminnan edellytys rehua tuottaville, sekoittaville ja/tai käyttäville viljelijöille ja kotieläintuottajille. Rehujen käyttäjien on varmistuttava siitä, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä toimijoilta. Lisäksi ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevostenpidosta on tehtävä hallinta aluehallintovirastoon.

EU-direktiivien pohjalta laaditut kansalliset sovellutukset on Suomessa annettu hevostalouslaissa. Laissa määrätään mm. jalostusjärjestön hyväksymisestä ja kunkin hevosrodun jalostusohjesäännön vahvistamisesta.

Hevostalleja koskevaa lainsäädäntöä löytyy kootusti Hippoksen sivuilla.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)