Arkisto asiasanalle korko

Asuntosijoittaja: varaudu kiristyvään rahoitusympäristöön

Asuntokupla

Hypon toimitusjohtaja maalailee pari päivää vanhassa kirjoituksessa aika pessimististä näkemystä asuntosijoittamisesta tulevaisuudessa. Yksikään pankki ei syö omaa pääomaansa, jotta Sinä asuntosijoittajana pääsisit edelleen kaksinumeroisiin oman pääoman tuottotasoihin raskaasti vivuttamalla. Se aika on ohi. Pankit, jotka rahoittavat merkittävässä määrin asuntosijoittamista, joutuvat…

Velkavipu kannattaa matalien korkojen aikaan

Asuntokupla

Velkavipu on asuntosijoittajan kaveri oikein käytettynä. Velkavipu nostaa siis oman pääoman tuottoja, mutta myös riskit kasvavat, etenkin jos vipua käytetään väärin. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vahvan velkavivun käyttäminen on perusteltua, kun vuokratuotto ylittää lainasta maksettavan korkotason vähintään muutamalla prosentilla.…

euribor 12kk ylittää 5%?

Kohta on edessä se päivä, että moniin asuntolainoihin sidottu Euribor 12kk ylittää maagisen viiden prosentin rajan. Tänä vuonna ollaan monesti oltu jo lähellä – eilen [15.5.2008] Euribor 12kk oli 4,989. Mennäänkö huomenna jo yli 5%? Sanon, että mennään jos korotus…