Velkavipu kannattaa matalien korkojen aikaan

Velkavipu on asuntosijoittajan kaveri oikein käytettynä. Velkavipu nostaa siis oman pääoman tuottoja, mutta myös riskit kasvavat, etenkin jos vipua käytetään väärin. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vahvan velkavivun käyttäminen on perusteltua, kun vuokratuotto ylittää lainasta maksettavan korkotason vähintään muutamalla prosentilla.
Oman pääoman tuottoihin vaikuttavat merkittävästi kolme asiaa:

  1. Vuokratuotto
  2. Velkavivun suuruus
  3. Korkotaso

Lue lisää Marko Kaarton sivuilta.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)