Haja-asutusalueen jätevesiratkaisut

Kevät ja kesä lähestyy. Jos olet aikeissa tehdä jotain tänä vuonna jätevesillesi on aika pohtia jätevesiratkaisuja. Jätevesityöt kannattaa ajoittaa kuivalle kesäkaudelle niin säästyy monelta mutkalta ja vaivalta.

Sinun pienkiinteistöille on tarjolla neljä erilaista jätevesiratkaisua, jollei kiinteistöäsi voida liittää kunnan jätevesijärjestelmään. Vaihtoehtoja verrattaessa pitää tuntea kaksi käsitettä: Käymäläjätettä sisältävä jätevesi ja harmaa vesi eli kiinteistön muu jätevesi. Vesikäymälällä varustetun kiinteistön jätevedet voidaan käsitellä joko perinteisellä viemärijärjestelmällä, jossa kaikki jätevedet johdetaan samaan viemäriin, tai erottelevalla viemärijärjestelmällä, jolloin harmaa ja musta vesi kulkevat omassa putkistossaan ja käsitellään eri tavalla.

umpisäiliö

Umpisäiliö

Yksinkertaisin ja ostettaessa halvin ratkaisu on johtaa kaikki jätevedet umpisäiliöön. Tämä ratkaisu tulee kuitenkin ajan mittaan erittäin kalliiksi, koska säiliö on tyhjennettävä säännöllisesti. Yksi ihminen voi tuottaa jopa 100-150 litraa jätevettä vuorokaudessa, joten isokin säiliö on tyhjennettävä usein. Kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön on harkinnan arvoinen vaihtoehto lähinnä niin hankalissa oloissa, joissa muita järjestelmiä ei voi käyttää. Usein umpisäiliö on kunnan vaatimuksesta ainoa vaihtoehto – esim. pohjavesialueella.

Säiliön tyhjennys kannattaa kilpailuttaa, koska eri yhtiöt hinnoittelevat palvelunsa eri tavalla. Yksi yhtiö voi veloittaa kymmenen kuutiometrin säiliön tyhjennyksestä jopa 150 euroa, toinen taas voi tyytyä puolet vähempään. Jos on pakko käyttää umpisäiliötä kaikille jätevesille, kannattaa ilman muuta hankkia mieluummin 10 kuutiometrin säiliö kuin 5 kuution säiliö.

Jätevesien paikallinen puhdistus on järkevää

Järkevä tapa hoitaa jätevesikäsittely on paikallinen puhdistaminen. Se onnistuu joko maapuhdistamolla tai erillisellä pienpuhdistamolla. Maapuhdistamo voi olla maasuodattamo tai maahanimeyttämö. Maapuhdistamo ei sovellu joka paikkaan eikä välttämättä kaikkien jätevesien puhdistukseen. Maasuodattamo saattaa edellyttää erityisen fosforin poistoa tehostavan kerroksen rakentamista tai erillistä jälkisuodatinta.
maasuodattamo

Maasuodattamo

Jos maasuodattamoon johdetaan vain harmaat vedet, ei tarvita erikseen fosforinpoistoa. Maapuhdistamoa ennen pitää aina olla saostussäiliöt, joissa kiinteä aines laskeutuu pohjalle lietteeksi ja kevyemmät aineet nousevat pintaan.

Maasuodattamossa jätevesi leviää sepelistä tehdyssä jakokerroksessa ja puhdistuu jakokerroksen alla biologisesti aktiivisessa suodatinhiekkakerroksessa. Sieltä puhdistunut vesi kerätään kokoojaputkistoon ja edelleen esimerkiksi avo-ojaan. Maasuodattamo vaatii suuren pinta-alan ja syvän kaivuualueen. Yhden talouden maasuodattamoon tarvitaan 20-30 neliötä. Sen rakentaminen maksaa 4 000-6 000 euroa. Käyttökustannukset ovat 200-300 euroa vuodessa. Maasuodattamo ei ole ikuinen. Käyttöiäksi arvioidaan 10-20 vuotta.

Maahanimeyttämö

Ennen maahanimeyttämön rakentamista on varmistettava tarvittavin näyttein ja kokein, että maaperän rakeisuus on sopiva imeytykseen. Maahanimeyttämö on hiukan halvempi rakentaa kuin maasuodatin.

Maahanimeyttämö muistuttaa toimintansa puolesta maasuodattamoa. Jätevesi johdetaan ensin saostuskaivoon ja imeytysputkiston kautta maaperään, jossa eloperäinen aines hajoaa. Fosfori sitoutuu maahan hyvin ja bakteerit tuhoutuvat tehokkaasti.
wehoputs

Pienpuhdistamo

Pienpuhdistamo on tehdasvalmisteinen, kaivomainen laite, jonka läpi jätevesi kulkee. Puhdistuksen jälkeen jätevesi voidaan laskea luontoon.

Silloin, kun maapuhdistamo ei tilanpuutteen tai maaperän takia sovellu käytettäväksi tai alue on pilaantumisherkkä, voidaan kiinteistön jätevedet puhdistaa riittävän tehokkaassa pienpuhdistamossa, jonka toiminta perustuu fysikaalisiin, biologisiin tai kemiallisiin prosesseihin. Tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo vie vähän tilaa ja voidaan asentaa tontille kuin tontille. Puhdistamon toiminta vaatii tarkkailua ja huoltoa, jotta se toimii oikein. Pienpuhdistamo maksaa 35 00-15 000 euroa, ja huoltoon kuluu 200-600 euroa vuodessa.

Jätevesien käsittelyjärjestelmien kustannukset vaihtelevat

Käsittelyjärjestelmän suunnittelussa vaaditaan asiantuntemusta etenkin silloin, kun rakennetaan herkälle ranta-alueelle tai pohjavesialueelle. Jos haluaa uusia talon jätevesijärjestelmän, kannattaa kysyä kunnan ympäristöviranomaisilta, miten menetellä. Asiantuntija-apua tarvitaan myös maaperän ja ympäristöolojen arvioinnissa, käsittelyperiaatteen valinnassa sekä järjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa.

Vaatimusten mukaisen jätevesijärjestelmän kustannukset vaihtelevat tapauksesta riippuen huomattavastikin. Käyttökuluja aiheutuu lietteiden tyhjennyksestä ja puhdistuslaitteiden hoidosta ja huollosta. Jos mökissä ei ole vesikäymälää eikä vesijohtoa, asetuksesta ei yleensä aiheudu lisäkustannuksia lainkaan.

Meillä on käytössä WehoPuts -pienpuhdistamo, jonka elinkaaresta ja käyttökokemuksista pidämme kirjaa.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)