Biopolttoainetta hevosen lannasta

Fortum kehittää hevosen kuivikelannasta energiantuotantoon sopivaa biopolttoainetta sekä samalla uutta palvelukonseptia hevostalleille.

Hevosen kuivikelannan käyttäminen voimalaitosten polttoaineena on hyvä esimerkki kiertotaloudesta, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla. Hevostallit käyttävät kuivikkeena muiden prosessien sivutuotteita, kuten sahanpurua. Talleilla lanta sekoittuu kuivikkeeseen, joka kerätään ja poltetaan voimalaitoksessa.

Hevosenlannan hyödyntäminen on kotimainen cleantech-sovellus, joka vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ulkomaisten biopolttoaineiden tuontia ja luo lisää paikallisia työpaikkoja, toteaa Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila.

Kolmen hevosen vuoden aikana tuottaman lannan energiamäärä vastaa yhden omakotitalon lämpöenergian vuosikulutusta. Hevostalleille lanta on yhä kasvava ongelma, koska biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Lantaa ei myöskään saa levittää kalteville pelloille.

Lue Fortumin lehdistötiedote: Fortum kehittää uutta biopolttoainetta hevosen kuivikelannasta ja lantahuoltopalvelua talleille

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)