Kansalaisaloite eduskunnassa

Omakotiliiton kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamisesta Eduskunnassa 24.4.2014 ja 30.4.2014.

To 24.4.2014 LÄHETEKESKUSTELU

Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi oli eilen torstaina 24.4.2014 eduskunnan lähetekeskustelussa klo 17.00.

Ke 30.4.2014 JULKINEN KUULEMINEN

Käsiteltävänä oleva asia: M 1/2014 vp Kansalaisaloite eduskunnalle energiatodistuslain muuttamisesta (KAA 1/2014 vp). Asia lähetetään ympäristövaliokuntaan täysistunnosta.

Ympäristövaliokunta järjestää valiokuntaan käsittelyyn tulevasta kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen keskiviikkona 30.4.2014 klo 9.30-11.00.

Kokousta on mahdollista seurata reaaliaikaisesti internetin välityksellä osoitteissa: www.eduskunta.fi/verkkolahetys tai www.riksdagen.fi/webbsandning

Kansalaisaloite sai suitsutusta eduskunnassa

Ny­kyi­sen ener­gia­to­dis­tus­lain muut­ta­mi­seen täh­tää­vä kan­sa­lais­aloi­te sai suo­pean vas­taan­oton edus­kun­nas­sa. Myös hal­li­tus on val­mis toi­mi­maan EU-ta­sol­la niin, et­tä van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen pa­kol­li­sis­ta ener­gia­to­dis­tuk­sis­ta luo­vut­tai­siin.

Kult­tuu­ri- ja asun­to­mi­nis­te­ri Pia Viitanen (sd) ker­toi tors­tai­na ot­ta­van­sa asian esil­le EU-ta­sol­la. Ny­kyi­sin EU-sää­dök­set vaa­ti­vat pa­kol­lis­ta ener­gia­to­dis­tus­ta kai­kis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, myös jo ai­kaa sit­ten ra­ken­ne­tuis­sa pien­ta­lois­sa, jo­ten Suo­mi ei voi omin päin pois­taa pa­kol­li­suut­ta.

Lue lisää Hesarista. Lue myös Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi luovutetaan eduskuntaan tänään.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)