Maalla keskimäärin 4,5 tunnin sähkökatkos

Energiateollisuuden julkistaman tuoreen keskeytystilaston (pdf tiedosto) mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2012 keskeytyneenä keskimäärin noin kaksi tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Keskimääräinen keskeytysaika putosi merkittävästi ollen noin neljännes vuoden 2011 vastaavasta luvusta.

Muutos johtui lähinnä siitä, että vuoden 2011 kaltaisia myrskyjä ja niiden aiheuttamia poikkeuksellisen mittavia sähkönjakelun keskeytyksiä ei vuonna 2012 esiintynyt. Normaaliolosuhteissa sähkönjakelu Suomessa onkin hyvin luotettavaa.

Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna noin 4,5 tuntia. Taajamassa keskimääräinen keskeytysaika jäi vajaaseen tuntiin ja kaupungissa se oli noin 10 minuuttia. Pitkän aikavälin keskiarvoihin verrattuna keskeytysajat olivat tavanomaisella tasolla.

Suurin osa yksittäisen sähkönkäyttäjän kokemista keskeytyksistä johtui metsässä sijaitseville avojohtolinjoille aiheutuneista häiriöistä. Avojohdot ovat alttiina lumi- ja jääkuormien, kovan tuulen sekä eläinten aiheuttamille häiriöille.

Lue lisää energiateollisuuden sivuilta.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)