rakennuslupaa hakemaan

Eilen postissa saapui lopulliset laajennusta koskevat rakennuslupapiirustukset laajennuksen runkotoimittajalta. Niillä pitäisi lähteä rakennuslupaa hakemaan. Tänään tulikin jo soitettua “valvovalle mestarille”.

Ennen rakennusluvan hakemista sitä muuten pitää kuulla naapureita, joita on asemapiirrustuksen mukaan neljä(!) – niin paljon? Tulostin nyt naapurin_kuuleminen.pdf (5kpl), rakennuslupahakemus.pdf (2kpl) ja vastaava_tyonjohtaja.pdf (2kpl) tiedostot. Ne pitäisi kai yrittää täyttää tässä loppuviikon aikana.

Internetistä löytyi kunnan lupa-asioiden etenemisjärjestys ja maksut (ollaan muuten nyt sitten vasta kohdassa yksi – lupahakemus):

 • lupahakemus
 • lausunnot
 • tarvittavat korjaukset ja lisäykset
 • lupapäätös/julkipano
 • oikaisuvaatimusaika 14 vrk
 • vastaavat työnjohtajat
 • erityssuunnitelma
 • aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa
 • rakennusaikaiset katselmukset
 • loppukatselmus
 • Lupakäsittelyn kesto pientalojen osalta noin 3 viikkoa.

Aloittaminen:

Ennen rakennustöiden aloittamista on pyydettävä paikan merkintää rakennus-valvontatoimistosta tai mittausteknikolta. Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

Rakennusluvan voimassaoloaika:

Rakennustyöt on saatettava loppuun viiden vuoden aikana luvan myöntämisestä. Lupa raukeaa ellei voimassaoloajalle haeta pidennystä erityisestä syystä. Toimenpideluvan ja ilmoituksen voimassaoloaika on ­3 vuotta.

Rakennuslupalausunnot:

Viran puolesta hankittavien lausuntojen antajat:
- palotarkastaja
- terveystarkastaja
- ympäristönsuojelusihteeri
- työsuojelupiiri

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)